O nás

 

Vitajte na predbežnej verzii stránky. Na jej dokončení pracujeme.

FÓRUM PRE VEDU A UMENIE – ISSN 1339-2492

tm4
Mgr. Alena Štefániková (riaditeľka n.o.)
projektová manažérka

Mgr. Henrieta Hodáková
antropologička
 
Ing. Tibor Beňa
pedagogický pracovník
 
Mgr. Pavol Matejovič, PhD.
pedagóg a vedecký pracovník
 
Ing. Roman Benický
pedagóg a fotograf
 
Viliam Martinec
živnostník                                                

Druh všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia poskytuje nasledujúce všeobecne prospešné služby:

1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

2. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné

služby,

3. ochrana ľudských práv a základných slobôd,

4. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia

duchovných a kultúrnych hodnôt,

5. služby na podporu regionálneho rozvoja a

zamestnanosti,

6. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana

zdravia obyvateľstva.